Over bijen

Bijen houden in Senegal-1 EURAFRIKAfilms

In november 2010 heb ik (onder meer) onderzocht hoe we bijen kunnen gaan houden in onze bomentuin in Abéné (in de Casamance,...

Red de bijen

Bijen bestuiven meer dan 75% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het...

Bijen - Een verzameling beelden

Een mooie verzameling beelden van de bijen in actie !

Naar een Varroa-tolerante bijenstam in Vlaanderen

Naar een Varroa-tolerante bijenstam in Vlaanderen door selectie. De huidige bijenproblematiek: bijen versus de mens. Wat is de Varroa-index, BLUP, Beebreed? Imkers...

Spivak Youtube Movie

Honeybees have thrived for 50 million years, each colony 40 to 50,000 individuals coordinated in amazing harmony. So why, seven years ago,...

Productieregister

Elke imker is wettelijk verplicht om een ‘Productieregister’ bij te houden. Hierin noteert hij de gegevens die nodig zijn bij het volgen...

Geschiedenis van de honingbij

Nog voor de mens op onze aarde verscheen waren honingbijen reeds druk bezig.Het bewijs hiervan is de vondst van afdrukken van bijen...

KB 13/07/2014 - betreffende levensmiddelenhygiëne

Specifiek voor imkers, wordt het KB van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van...

Onze leden wonen in meer dan 38 gemeenten

Op dit ogenblik hebben wij in onze vereniging 116 leden, verspreid over meer dan 38 (deel)gemeenten. Waarbij uiteraard de meesten in Ranst...

Bijen in de spouwmuur

Als er bijen in een spouwmuur zitten, dan kunnen er zich twee gevallen voordoen: 1° het zijn solitaire bijenDit zijn bijen met...

Verplichte registratie als imker​

Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het FAVV laten registreren.Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren...

Planning Koninginnenteelt - Dirk Cristael​

Tijdens zijn voordracht kregen we van Dirk een inzicht in zijn methode van koninginnenkweek.Hierbij de planning die hij hiervoor gebruikt. De datum...

Kalender: Aflegger / Zuigeling​

Hierbij vind je een uitgewerkte kalender waarin je de verschillende fasen van een ‘Aflegger / Zuigling’ kan volgen. Vanaf de dag dat...

Kalender: Voorzwerm​

Hierbij vind je een uitgewerkte kalender waarin je de verschillende fasen van een ‘Voorzwerm’ ‘kan volgen. Van af de dag dat de...

Herken de Aziatische Hoornaar!​

In de bijgevoegde infofiche zie je het verschil tussen een bij – een wesp – een Europese hoornaar en een Aziatische hoornaar...

Biotechnische methode - Kunstmatige broedpauze​

In tegenstelling tot bij de arrestraammethode wordt er met het kooitje voor gezorgd, dat de koningin geen eieren legt. Ouder broed blijft...

Biotechnische methode - Arrestraam methode​

Deze ‘Biotechnische methode’ combineert op een slimme manier de ‘Methode van de volledige broedwegname’ met die van de ‘Kunstmatige broedonderbreking’. Bekijk de...

Biotechnische methode - Totale broedwegname​

Bij deze ‘Biotechnische methode’ worden alle broedramen verwijderd. Bekijk de folder voor meer informatie.