Vereniging

Visie

De “Liefhebbers van ’t Zoet” is een imkersvereniging voor en door imkers met een hart voor de honingbij, de wilde bijen en het natuurlijk ecosysteem. We willen mensen, jong en oud, uit de regio Ranst en omstreken stimuleren in deze fascinatie voor het imkeren in evenwicht met de natuur. We wensen deze passie te delen met mekaar en door te geven aan anderen, zodat we de honingbij de plaats kunnen geven die ze in de natuur en in ons voedselsysteem verdient.

Missie

Onze vereniging heeft als missie om de belangen en noden van onze leden imkers te ondersteunen met respect voor het milieu en de natuur, waarbij duurzaam imkeren centraal staat. We streven ernaar om de gezondheid van onze bijen en de kwaliteit van de eindproducten ervan te optimaliseren.

De vereniging wil imkers bij mekaar brengen om via vorming de kennis van het imkeren te verbeteren, om in een vriendschappelijke sfeer informatie uit te wisselen, te inspireren en te faciliteren met respect voor eenieders eigenheid, inzicht en bedrijfsmethode.

We wensen onze imkers te ondersteunen met de nodige service, kennis en informatie waarbij de specifieke expertise van ieder van onze leden benut wordt ten dienste van de leden van de vereniging. Het is onze doelstelling om, via onze jeugdwerking, jonge mensen te inspireren om met het imkeren te starten, aandacht te schenken aan een bijvriendelijke omgeving en een natuurlijk habitat.

Werking

Voor de goede werking werd de vzw ‘De Liefhebbers van ’t Zoet’ opgericht. De leiding en het beleid is in handen van de Raad van Bestuur die zich maandelijks laat bijstaan door een enthousiaste groep van ABC-leden (Advies- en Bestuur Comité).

De Algemene Vergadering, waarop de leden worden uitgenodigd, keurt het beleid en de strategie van de Raad van Bestuur goed.

Enkele projecten worden opgevolgd door werkgroepen met enthousiaste leden die hun eigen specifieke expertise ten dienste stellen van de vereniging.

Dankzij de actieve inbreng van onze leden wordt onze vereniging breed gedragen.

Bestuur en werkgroepen

Ons bestuur en werkgroepen werken jaar en dag aan het verbeteren van de vereniging en wat deze kan bieden aan beginnende en ervaren imkers.

Geschiedenis

Op 17 maart 1912 werd te Broechem een imkersvereniging gesticht onder de naam “De Liefhebbers van ’t zoet”. Dit is meer dan 100 jaar geleden. Zowel onze vereniging, als de bijenteelt, is in de loop der jaren sterk veranderd.

Wat hebben wij je te bieden:

  • Ledentijdschrift.
  • Digitaal Tijdschrift.
  • Nieuwsbrief.
  • Logen van wasraampjes.
  • Smelten van oude was(raten).
  • Wafelen van gezuiverde bijenwas.
  • Gezellige samenkomsten waar heel wat ‘bijenweetjes’ worden uitgewisseld.

Contacteer ons

De Liefhebbers van ’t Zoet vzw
Rubenslaan 43
2520 Broechem

Heb je een vraag ?

Heb je een vraag? Wil je meer weten over onze werking? Heb je een imkervraag? Of weet je niet goed welke bijenvriendelijke planten je in je tuin moet aanplanten? Wil je een bezoek brengen met de klas aan een imker? Heb je een bijenzwerm opgemerkt? Waar kan ik honing of andere bijenproducten kopen?
Of wil je meer weten hoe je lid kan worden?