bijeninde spouwmuur

Bijen in de spouwmuur

Als er bijen in een spouwmuur zitten, dan kunnen er zich twee gevallen voordoen:

1° het zijn solitaire bijen
Dit zijn bijen met een zeer beperkt broednest die elk jaar rond dezelfde periode
(hangt af van de soort – er zijn een 300 soorten in Vlaanderen)een broednest
aanmaken.
Volgens de soort maken zij hun nest in muren, in hout of in het zand.
Zij leggen nu eitjes, die slechts volgend jaar rond diezelfde periode zullen uitkomen.
Het in en uitvliegen van het nest dit is meestal van korte duur (maand).
Solitaire bijen zijn zachtaardig en storen de mensen niet.

2° het zijn honingbijen
Deze bijen zijn dan in de spouw terecht gekomen met een zwerm ( koningin met een
groot aantal bijen die de oorspronkelijke kast verlaten heeft).
Hier kan je een groot broednest krijgen daar een goede koningin in het voorjaar tot
2000 eitjes per dag kan leggen.
Er zullen dan bij goed weer, steeds meer en meer bijen in en uit vliegen.
Ook honingbijen zijn zachtaardig en storen de mens niet.
Indien je te dicht komt kunnen sommigen wel hun nest flink verdedigen en een
bijensteek is dan zeker niet uitgesloten.

In beide gevallen zijn het beschermde dieren
Voor solitaire bijen geef ik de raad, gezien de zeer geringe hinder (als er al hinder is )
de beestjes gewoon met rust te laten.
Geven ze inderdaad overlast dan kan alleen het nest worden afgesloten, zeker tot
volgend jaar, want er kunnen nog eitjes inzitten die zich volgend jaar kunnen
ontwikkelen en uitkomen.

Honingbijen kunnen, gezien het grote aantal bijen (en eventueel steeklustige soort)
er wel enige hinder veroorzaken.
Normaal kan een imker even langskomen om de zwerm te verwijderen.
MAAR gezien de bijen in een spouwmuur zitten kan de koningin onmogelijk worden
opgespoord en meegenomen zonder een grote opening in de muur te maken, en dat
zal waarschijnlijk niet mogen.
Buiten de diertjes hun gang te laten gaan, kunnen we geen diervriendelijke oplossing
voorstellen.