LVTZ_Bijenmarkt_2024 JPG

V.B.I. – Vlaams Bijen Instituut vzw

7 oktober 2021

We hebben met onze vereniging er altijd naar gestreefd om onze leden zo veel mogelijk kennis en praktische ondersteuning te verlenen.
Op het plaatselijk vlak en in de samenwerking met onze Provinciale en Vlaamse organisaties, hebben we steeds ons beste beentje voorgezet.
Verschillende leden werden zo voorzitter, secretaris en penningmeester bij verschillende overkoepelende verenigingen zowel Provinciaal als Regionaal.

De laatste jaren werd door verschillende imkers en hun organisaties de idee geopperd dat een ondersteuning best op zo breed mogelijke basis gebeurt, waarbij alle federaties onder 1 koepel en op een meer professionele wijze kan functioneren.

In alle openheid werden door de diverse koepelorganisaties, met enquêtes en groepsgesprekken, standpunten uitgewisseld om zo tot een gemeenschappelijke visie te komen.
Uit de analyses bleek dat onze imkers, onafhankelijk van welke federatie ze waren of hoe en met welke ondersoort van bijen ze imkeren, nood hebben aan meer en duidelijke ondersteuning.
Ook is er nood aan 1 transparante, democratische en actieve koepel en aan 1 stem naar de overheden en instanties toe, om hun zaken te bepleiten en hun problemen aan te kaarten.

Om dit alles te kunnen realiseren werd besloten om zich te verenigen in een nieuwe koepelorganisatie, het ‘Vlaams Bijen Instituut’ afgekort V.B.I.

Ook je plaatselijke vereniging ‘De Liefhebbers Van ’t Zoet vzw’ sluit zich als actieve imkersvereniging aan bij deze nieuwe koepelorganisatie.

Voor meer informatie raadpleeg de website: https://vlaamsbijeninstituut.be/