De gesloten waskringloop - Voordracht door Ellen Danneels

2022-11-11
Ellen Danneels is biologe. Zij behaalde haar doctoraat over het gif van sluipwespen met professor Dirk de Graaf als promotor. Zij is reeds enkele jaren werkzaam bij Honeybee Valley, het platform aan de universiteit Gent dat wetenschap en imkerij samenbrengt. Zij werkte onder meer mee aan een 3 jaar durend onderzoek van was-analyses. Een gesloten waskringloop is één van de sleutelelementen in het onderdrukken van de bijensterfte. Dit hebben we als imker zelf in de hand. Een zeer interessante voordracht waar we als imker zeker iets van opgestoken hebben en wat de gezondheid van onze bijen ten goede komt.