Bijen en bestuiving - Voordracht door Jolien Smessaert

2022-03-27
Jolien Smessaert is afgestudeerd als master Plant Sciences aan de universiteit van Wageningen. Ze deed daarna 4 jaar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven rond de bijdrage van bestuivers in de appel- en perenteelt. In het voorjaar 2022 rondt ze dit doctoraat af. Sinds 2019 werkt ze voor de voorlichtingsdienst aardbei van het Proefcentrum Hoogstraten. Op zondag 27 maart gaf ze een voordracht over het belang van bestuiving in de fruitteelt en specifiek in de aardbeiteelt. Hierna enkele hoofdpunten uit haar uiteenzetting. Fruitteelt is speelt een centrale rol in de Belgische tuinbouwsector. Appelen, peren en aardbeien vormen de top 3 in deze sector. Bestuiving is van groot belang. Insecten zijn de voornaamste bestuivers in de fruitteelt. Divers onderzoek kon aantonen dat, door het aantal bestuivende insecten te verhogen in bijvoorbeeld de appelboomgaard of bij de aardbeienteelt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de vruchten verbetert. Het gaat vooral over honingbijen maar ook hommels, wilde bijen en in mindere mate vliegen en zweefvliegen dragen bij tot de bestuiving. De honingbijen worden wel het vaakst ingezet maar ze zijn niet altijd zo efficiënt in bestuiven als sommige solitaire bijen. Dat de honingbijenteelt meer en meer te kampen krijgt met ziekten en plagen is ook een probleem. Daardoor is het aangewezen om in te zetten op een meer diverse bestuivingspopulatie. Maar, ook voor de wilde populaties geldt dat het gebruik van pesticiden, het meer versnipperen van het landschap e.d. zorgt voor een afname in aantal. Het is vijf voor twaalf. Er is hoge nood aan initiatieven op diverse vlakken om de bestuiversgemeenschap te beschermen. Dit gaat zeker over bewust maken van de bevolking maar er zijn ook inspanningen nodig op vlak van groenbeheer, onderzoek en imkerij.