School St.Jozef – Emblem, op bezoek bij Christof Bockx