Het laatste nieuws

De laatste nieuwsjes

De laatste nieuwsjes vind je in ons 'Ledentijdschrift'.
Schrijf je in als lid en je ontvangt ons tweemaandelijks 'Ledentijdschrift' in je brievenbus of via je e-mailadres.

Uit de editie van juli 2018:
- Inschrijven voor onze Imkersuitstap van 26 augustus
- Onze Facebookgroep.
- What's the Buzz?
- Onze Privacy-verklaring.
- Onze activiteitenkalender.
en zoveel meer.

Imkerscursus

Op zondag 26 juni legden 28 cursusten de eindtest van onze imkerscursus af.

Proficiat aan de geslaagden! 

Veel genot en succes bij het imkeren.

Varroabestrijdingsadvies 2018

Het Voedselagentschap FAVV heeft zoals elk jaar een rondschrijven gestuurd met richtlijnen voor de varroabestrijding. 
Je vind dit schrijven op onze website onder de rubriek 'Informatie'.