Het laatste nieuws

De laatste nieuwsjes

De laatste nieuwsjes vind je in ons 'Ledentijdschrift'.
Schrijf je in als lid en je ontvangt ons tweemaandelijks 'Ledentijdschrift' in je brievenbus of via je e-mailadres.
Uit de editie van januari 2020:
- Naar één koepelvereniging voor alle imkers.
- De Broechemse bijenkast.
- Oxaalzuur bewaren.
- Aanbod van zaden en bloemenmengsels
- Kleine volkjes overwinteren
- Onze activiteitenkalender.
en ...

Vlaams Bijen Instituut vzw

V.B.I. - Vlaams Bijen Instituut vzw

We hebben met onze vereniging er altijd naar gestreefd om onze leden zo veel mogelijk kennis en praktische ondersteuning te verlenen. Op het plaatselijk vlak en in de samenwerking met onze Provinciale en Vlaamse organisaties, hebben we steeds ons beste beentje voorgezet. Verschillende leden werden zo voorzitter, secretaris en penningmeester bij verschillende overkoepelende verenigingen zowel Provinciaal als Regionaal.

De laatste jaren werd door verschillende imkers en hun organisaties de idee geopperd dat een ondersteuning best op zo breed mogelijke basis gebeurt, waarbij alle federaties onder 1 koepel en op een meer professionele wijze kan functioneren.

In alle openheid werden door de diverse koepelorganisaties, met enquêtes en groepsgesprekken, standpunten uitgewisseld om zo tot een gemeenschappelijke visie te komen. Uit de analyses bleek dat onze imkers, onafhankelijk van welke federatie ze waren of hoe en met welke ondersoort van bijen ze imkeren, nood hebben aan meer en duidelijke ondersteuning. Ook is er nood aan 1 transparante, democratische en actieve koepel en aan 1 stem naar de overheden en instanties toe, om hun zaken te bepleiten en hun problemen aan te kaarten.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben AVI (Antwerpse Vlaamse Imkersvereniging), AVIB (Antwerpse Vereniging voor Imkerbelangen), VNIF (Vlaams Nederlandse Imkersfederatie) en FIV besloten om zich binnen het Vlaamse imkerlandschap te verenigen in een nieuwe koepelorganisatie, het ‘Vlaams Bijen Instituut’ afgekort V.B.I. We stellen de nieuwe koepelorganisatie graag voor in het filmpje: ttps://www.youtube.com/watch?v=uh7A9fWBbsM

Ook je plaatselijke vereniging ‘De Liefhebbers Van ’t Zoet vzw’ sluit zich als actieve imkersvereniging aan bij deze nieuwe koepelorganisatie.

Een voorlopig bestuur werd gevormd uit vertegenwoordigers van de toegetreden organisaties. 
Meer informatie volgt later.

Herken de Aziatische Hoornaar!

In de bijgevoegde infofiche zie je het verschil tussen
een bij - een wesp - een Europese hoornaar en een Aziatische hoornaar
en je vind er ook meer informatie over de Aziatische Hoornaar.

Planten en Bijenmarkt 2020

‘PLANTEN- EN BIJENMARKT’

op zondag 5 april 2020 te Oelegem

Vergeten we zeker niet dit jaarlijks evenement in de Parochiezaal van Oelegem.
Honderden geïnteresseerden komen hiervoor speciaal naar onze tentoonstelling, onze markt met bijen, planten, zaden, imkersmateriaal en bijenproducten.
Zij houden er van om, bij een pannenkoek, na te praten in ons cafetaria.